muszelka

Telefon:
881 34 34 81
Adres:
ul. Wyszyńskiego 3a, Tarnowskie Góry

Facebook

dr n. med. Aleksandra Damasiewicz-Bodzek - dermatolog-wenerolog

Aleksandra Damasiewicz BodzekJestem absolwentką Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Studia ukończyłam z wyróżnieniem w 1993 roku. Po rocznym stażu podyplomowym podjęłam pracę na stanowisku asystenta w Oddziale Dermatologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu. W 1997 roku zdałam z wyróżnieniem egzamin specjalizacyjny I stopnia w zakresie dermatologii i wenerologii.

W roku 2001 zostałam pracownikiem naukowo-dydaktycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie, najpierw na stanowisku asystenta, a od 2009 roku na stanowisku adiunkta pracuję nadal. W roku 2004 na podstawie dysertacji pt. „Stężenia prolaktyny i hormonów osi somatotropinowej u pacjentów z łuszczycą” uzyskałam z wyróżnieniem stopień doktora nauk medycznych.

W roku 2000 ukończyłam roczne studia podyplomowe na kierunku "Zarządzanie w ochronie zdrowia" w Akademii Ekonomicznej w Katowicach, a w roku 2012 – roczne studia podyplomowe na kierunku "Kosmetologia z elementami medycyny estetycznej" na Wydziale Farmaceutycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Jestem autorką licznych prac naukowych i doniesień zjazdowych. Ukończyłam wiele kursów doskonalących, zarówno merytorycznych jak i praktycznych (m.in. w zakresie krioterapii i kriochirurgii, laseroterapii, dermoskopii, medycyny estetycznej i in.). Od 1996 roku jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego.