muszelka

Telefon:
881 34 34 81
Adres:
ul. Wyszyńskiego 3a, Tarnowskie Góry

Facebook

dr n. med. Jolanta Radelli - diabetolog, specjalista chorób wewnętrznych

Jolanta RadelliPo ukończeniu Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu rozpoczęłam pracę jako asystent w III Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych w Bytomiu, gdzie pracowałam do 1996 roku. W tym czasie oprócz pracy naukowej stale podnosiłam swoje kwalifikacje zawodowe. W 1995 roku zdałam egzamin państwowy uzyskując tytuł specjalisty chorób wewnętrznych. W tym samym roku uzyskałam również tytuł doktora nauk medycznych. Od początku swojej pracy zawodowej w szczególny sposób zajmowałam się osobami chorymi na cukrzycę. Od 1988 roku do tej pory pracuję w bytomskiej poradni diabetologicznej. Kontynuując swoją pasję, po odbyciu wielu szkoleń i staży specjalistycznych przystąpiłam do kolejnego egzaminu uzyskując w 1999 roku tytuł specjalisty diabetologa.

Stale poszerzam swoje umiejętności praktyczne i teoretyczne uczestnicząc w wielu kursach i szkoleniach krajowych oraz zagranicznych. Mój dorobek naukowy to kilkanaście prac wydrukowanych w czasopismach medycznych.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.